ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ МЕДИЦИНА ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ФАКУЛЬТЕТІНЕ ОҚУҒА ШАҚЫРАМЫЗ